HAN zoekt bedrijfsprojecten

Vierdejaars studenten van de opleiding Bedrijfskunde/ ICT van de HAN starten in september met de minor Digital Business & Innovation (DBI). Hiervoor is de HAN nog op zoek naar projecten op het snijvlak van business en IT. Er is nog ruimte voor 2 tot 4 projecten.

ICT Talent naar de Regio Foodvalley

ICT Campus heeft drie opschalingsprojecten in het leven geroepen om in 2025 hét ICT-centrum voor Food, Health en Tech te worden. Joop Hazeleger is de projectleider voor het deelproject ‘ICT Talent naar de Regio Foodvalley’. Joop Hazeleger wordt ondersteund door Herman Julsing.