INNOVATIE

Samenwerken aan innovatieprojecten

ICT Campus streeft naar innovatie en new business development. Samenwerken is daarbij de basis. De krachten van het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid worden gebundeld om zo elkaar te versterken. Er ontstaat een broedplaats voor gezonde ondernemingen met hoogwaardige voorzieningen en goed opgeleid personeel. De ICT-sector is hierin de belangrijkste motor en drijft innovatie en economische ontwikkeling aan.

Nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan, kennis delen en nieuwe innovatieve oplossingen bedenken. ICT Campus faciliteert dit door onder andere ‘matchmaking’ sessies, events en innovatiepilots.

 

Benieuwd hoe een innovatief project er in de praktijk uitziet?

De WUR en VitalHealth Solutions is een perfect voorbeeld van een innovatief crossover-project.

Mprise Indigo slaat de handen ineen met studenten van de CHE.

Sanorice en Techtron zijn een zeer succesvol partnership aangegaan.

Mprise, WUR en Anthura zorgen voor innovatie binnen de sierteelt.

Ook Moba en SoilCares houden zich bezig met innovatiepilots.

innovatie
Case Mprise

DIGITAL HUB REGIO FOODVALLEY

Taste of IT

Honger kan het grootste probleem worden van de 21e eeuw. In Nederland is bijna 20 jaar geleden een afspraak gemaakt voor duurzame landbouw en veeteelt. Dit doet Nederland onder andere door de inzet van high tech-technologieën. De regio Foodvalley heeft hierin een spilfunctie. Met de Digital Hub Regio Foodvalley wordt de regio Foodvalley hét mondiale platform voor data en Internet of Things-toepassingen op het gebied van agrifood.

ICTLAB4FOODVALLEY

Multidisciplinair en cross-sector

Het ICT Lab (video) is een innovatieve leer- en werkplek waar toekomstige ICT-professionals kennis maken met hedendaagse uitdagingen. Onderwijs en ondernemers werken hier samen aan een goede inhoudelijke aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Door ook aangrenzende bedrijfstakken aan te haken, kunnen studenten de arbeidsmarktmogelijkheden verkennen buiten de traditionele ICT-sector.

Door korte, flexibele projecten uit te voeren bij opdrachtgevers uit het bedrijfsleven wordt de praktijkervaring van het ROC A12, de CHE, HAN en HU studenten vergroot. Bij voorkeur wordt gezocht naar projecten die opleidings- en niveau overstijgend zijn, waardoor de doorlopende leerlijn versterkt wordt.

Meer informatie of aanmelden? Neem via e-mail contact op met Manish Dixit of bekijk de ICT LAB flyer.

Dit project is mede gefinancierd door Provincie Gelderland.

Afbeeldingsresultaat voor provincie gelderland

ICTLab