DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

Voor groei en vernieuwing van het bedrijfsleven in de Regio Food Valley

In Veenendaal en omstreken zijn veel ICT-bedrijven gevestigd. En dat biedt kansen. Gemeente Veenendaal nam het initiatief voor ICT Campus en inmiddels zijn al veel grote en kleine bedrijven en kennisinstellingen aangehaakt. Met de ondertekening van een convenant tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid zijn de gezamenlijke ambities vastgelegd. Kennisdeling en samenwerking staan  centraal. De ambitie is dat Veenendaal en omgeving in 2025 landelijk het ICT-centrum voor Food, Health en Tech vormt.

De partners zorgen er samen voor dat Veenendaal en omgeving dé ICT-banenmotor is met een optimaal vestigingsklimaat voor ICT-bedrijven en top ICT-onderwijs. De aanpak van ICT Campus wordt steeds vaker gezien als een voorbeeld van hoe het hoort. Ondernemers, kennisinstellingen en overheid werken samen en bereiken zo veel meer dan ze los van elkaar kunnen bereiken. Er zijn inmiddels vele projecten in uitvoering. In totaal wordt in de periode tot 2025 naar verwachting 10 miljoen euro geïnvesteerd door overheid, bedrijfsleven en onderwijs in ICT innovaties, ICT onderwijsverbetering en uitbreiding, en verbetering van het vestigingsklimaat.

ICT Campus organiseert allerlei activiteiten en informatiebijeenkomsten om zo de synergie tussen alle partners te benadrukken en elkaar te inspireren. Daarnaast zet ICT Campus zich actief in om vraag en aanbod in de ICT-sector op elkaar af te stemmen. Met als doel om de huidige en toekomstige vraag van ICT-professionals te kunnen vervullen. ICT Campus geeft als actieve en stimulerende speler, de werkgelegenheid in de regio een positieve impuls.

startende ict ondernemingen