STAGES EN AFSTUDEEROPDRACHTEN

Wisselwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven

ICT campus zet zich in om studenten en bedrijven bij elkaar te brengen. Door actieve betrokkenheid van bedrijven wordt het opleidingsaanbod beter afgestemd op de beroepspraktijk. Studenten leren enorm veel van ervaringen buiten de schoolmuren, van meedraaien in een bedrijf, professionele feedback en contact met opdrachtgevers. Voor bedrijven is het ook interessant: zij maken kennis met een nieuwe generatie potentiële werknemers en krijgen een frisse blik op hun werkzaamheden en vraagstukken. HBO en MBO-opleidingen en het bedrijfsleven komen samen door middel van de stagebank van ICT Valley of in een ICT-Lab.

Wilt u meer weten over het aanbieden van een stageplaats? Neem dan via e-mail contact op met Jan Langedijk.

stages
ICTLab

ICTLAB4FOODVALLEY

Multidisciplinair en cross-sector

Het ICT Lab (video) is een innovatieve leer- en werkplek waar toekomstige ICT-professionals kennis maken met hedendaagse uitdagingen. Onderwijs en ondernemers werken hier samen aan een goede inhoudelijke aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Door ook aangrenzende bedrijfstakken aan te haken, kunnen studenten de arbeidsmarktmogelijkheden verkennen buiten de traditionele ICT-sector.

Door korte, flexibele projecten uit te voeren bij opdrachtgevers uit het bedrijfsleven wordt de praktijkervaring van het ROC A12, de CHE, HAN en HU studenten vergroot. Bij voorkeur wordt gezocht naar projecten die opleidings- en niveau overstijgend zijn, waardoor de doorlopende leerlijn versterkt wordt.

Meer informatie of aanmelden? Neem via e-mail contact op met Manish Dixit of bekijk de ICT LAB flyer.

Dit project is mede gefinancierd door Provincie Gelderland.

STAGEPLAATS OF AFSTUDEEROPDRACHT BESCHIKBAAR?

Veenendaal ontwikkelt en profileert zich als ICT-centrum. Bedrijven en ondernemers moeten hiervan kunnen profiteren.