Werkbezoek van Koningin Maxima

Donderdag 23 april bracht Koningin Maxima samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer een bezoek aan het kantoor van IT-dienstverlener Info Support. Ook programmamanager Manish Dixit van ICT Campus was aanwezig om de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt in de regio te bespreken.  

Met beeldherkenning en kunstmatige intelligentie maken we onze voedselproductie duurzamer

Alles wat we als mens kunnen zien, horen, ruiken en voelen kan moderne techniek beter, nauwkeuriger en sneller. Voor de wereldwijde productie van voedsel biedt dit mogelijkheden om met minder grondstoffen duurzamer en meer te produceren. Track32, een innovatief bedrijf in Regio Foodvalley, maakt bijvoorbeeld gewasbescherming overbodig door camerabeelden met behulp van kunstmatige intelligentie onkruid te laten herkennen. ICT Campus ondersteunt hen met het leggen van waardevolle contacten, de ontwikkeling van schaalbare producten en het vinden van nieuwe uitdagende vraagstukken.

Grote impact op wereldwijd voedselvraagstuk door inzet van AI en Big Data

Een unieke samenwerking, samengebracht door ICT Campus, tussen Stichting Charity Hands, Foundations for Farming, Agrisim en Agrocares zorgt ervoor dat miljoenen boeren in Afrika en Midden- en Zuid-Amerika aanmerkelijk meer kunnen oogsten met minder kosten. Door de inzet van Big Data, Artificial Intelligence (AI), satellieten, mobiel en offline beschikbare apps maken de samenwerkingspartijen teeltadvies toegankelijk…

Hackathon biedt studenten innovatieve vraagstukken (deel 3)

In deel 3 van deze serie lichten we een opdracht toe van Aeres en twee opdrachten van boerderij het Witte Water. Studenten mogen voor Aeres aan  de slag met de Feed Calculator van Aeres voor de optimalisatie van voersamenstelling om (stikstof) uitstoot te verminderen. Het Witte Water heeft een tweetal interessante vraagstukken over meelwormen en in welke mate data hun groei kan voorspellen en in hoeverre de levenscyclus hier op van invloed is.