Feestelijke viering convenant ICT Campus 2e fase _website

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

Voor groei en vernieuwing van het bedrijfsleven in de Regio Food Valley

In Veenendaal en omstreken zijn veel ICT-bedrijven gevestigd. En dat biedt kansen. Gemeente Veenendaal nam het initiatief voor ICT Campus en inmiddels zijn al veel grote en kleine bedrijven en kennisinstellingen aangehaakt. Met de ondertekening van een convenant tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid zijn de gezamenlijke ambities vastgelegd. Kennisdeling en samenwerking staan centraal. De ambitie is dat Veenendaal en omgeving in 2025 landelijk het ICT-centrum voor Food, Health en Tech vormt.

ONZE MISSIE

Verbindt, faciliteert en zorgt voor groei en vernieuwing

ICT Campus faciliteert regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Deze partijen werken in de regio Foodvalley samen aan innovaties op het gebied van Food, Health en Tech. Zo ontstaat er een voedingsbodem voor innovatie en een snelle groei van de ICT-sector. De partners zorgen er samen voor dat Veenendaal en omgeving dé ICT-banenmotor is met een optimaal vestigingsklimaat voor ICT-bedrijven en top ICT-onderwijs. Marco Verloop, wethouder bij Gemeente Veenendaal: “ICT Campus zorgt voor een kruisbestuiving tussen wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven om ook extern een breed draagvlak te promoten. Op deze manier maken we ICT overal zichtbaar in de regio”.

Bekijk in onze Factsheet wat wij van 2017 t/m 2019 al gerealiseerd hebben.

IMG_8980
A12

ONZE VISIE

De regio als optimale vestigingsplaats voor ICT-bedrijven

Veenendaal is actief om zich te profileren als hét landelijke ICT-centrum voor Food, Health en Tech in Regio Foodvalley en werkt daarom aan een – in eerste instantie – virtuele ICT Campus. Het programma van ICT Campus helpt om ICT-werkgelegenheid in Veenendaal en omgeving te vergroten. Door een betere aansluiting van ICT-onderwijs op de arbeidsmarkt, plus een innovatief ICT-klimaat met crossovers binnen Food, Health en Tech, en daarbij begeleiding van jonge ICT-bedrijven en starters, worden meer ICT studenten en ICT-bedrijven naar Veenendaal getrokken.

De intentie is dat in de loop van komende jaren, het gebied langs de A12 zich zal ontwikkelen tot een fysieke ICT Campus. Op dit moment wordt Vonk360 als ontmoetingshuis ingezet voor onderlinge samenwerkingen en als ontmoetingsplek tijdens trainingen en seminars.