Meelwormen: dé oplossing voor onze eiwitbehoefte?

De uitdagingen voor voldoende, duurzaam geproduceerd en vers voedsel zijn groot. De eiwittransitie kan hier een belangrijke rol in spelen: een verschuiving van (minder) dierlijke naar (meer) plantaardige consumptie en productie. Rowin Batterink gelooft in deze transitie en heeft zijn bedrijf, boerderij het Witte Water in Nijkerk, uitgebreid met een tak voor meelwormenkweek. ICT Campus…

Beeldherkenning en kunstmatige intelligentie maken voedselproductie duurzamer

Alles wat we als mens kunnen zien, horen, ruiken en voelen kan moderne techniek beter, nauwkeuriger en sneller. Voor de wereldwijde productie van voedsel biedt dit mogelijkheden om met minder grondstoffen duurzamer en meer te produceren. Track32, een innovatief bedrijf in Regio Foodvalley, maakt bijvoorbeeld gewasbescherming overbodig door camerabeelden met behulp van kunstmatige intelligentie onkruid…

Grote impact op wereldwijd voedselvraagstuk door inzet van AI en Big Data

Een unieke samenwerking, samengebracht door ICT Campus, tussen Stichting Charity Hands, Foundations for Farming, Agrisim en Agrocares zorgt ervoor dat miljoenen boeren in Afrika en Midden- en Zuid-Amerika aanmerkelijk meer kunnen oogsten met minder kosten. Door de inzet van Big Data, Artificial Intelligence (AI), satellieten, mobiel en offline beschikbare apps maken de samenwerkingspartijen teeltadvies toegankelijk…