Arno Hogervorst, Mprise

Arno Hogervorst, Mprise

Studenten worden vaak aangenomen bij bedrijven om stage te lopen. Financieel voordelig voor het bedrijf, maar de studenten gaan hier financieel niet op vooruit. ICT Campus convenantpartners Mprise Agriware en de Christelijke Hogeschool Ede pakken dit anders aan.

Studeren én betaald werken

Een paar dagen per week studeren en een paar dagen per week betaald werken bij een bedrijf: dat is de formule die twee CHE-studenten uitoefenden bij hun periode bij Mprise Agriware. Hier kwamen zij terecht bij begeleider Arno Hogervorst om te werken aan het nieuwe tijdsregistratiesysteem van Mprise.

Perfecte uitkomst

“Enorm fijn om wat extra handjes te hebben”, aldus Hogervorst. “Er waren veel dingen die wij onderzocht wilden hebben, maar iedereen bij Mprise had natuurlijk ook zijn eigen werkzaamheden om aan te denken. Studenten inhuren bleek een perfecte uitkomst. We waren eerst enigszins sceptisch, omdat de studenten geen ervaring hebben met de industrie rondom tuinbouw, maar dit is achteraf geen probleem gebleken”.

Werkzaamheden

De studenten volgen de opleiding Management, Economie en Recht. Heel iets anders dan de tuinbouwwereld waarin Mprise Indigo zich bevindt. Door met collega’s te praten hebben de studenten veel geleerd, genoeg om zelfstandig marktonderzoek te verrichten. “Uiteindelijk heb ik deskresearch gedaan, telefonische interviews afgenomen en enquêtes uitgezet”, aldus één van de studenten.

Marktonderzoek

“Marktonderzoek hadden zij nog nooit verricht; dat is helemaal niet nodig voor hun studie. Zij pakten het echter zeer snel op. Een enquête aan de telefoon houden hadden zij ook nooit gedaan, maar na wat begeleiding konden zij het prima zelf. En de kwaliteit was top! De studenten hebben hard gewerkt aan hun marktonderzoek”.

Doelen en verwachtingen

Hogervorst zorgde er voor dat vanaf het begin duidelijk was wat de doelen en verwachtingen waren. Dit was erg fijn werken voor de studenten: er kon geen verwarring ontstaan en de studenten werden vrij gelaten om te werken waar en hoe zij wilden. “Het was erg leuk jonge werknemers er bij te hebben die het leven op een andere manier ervaren dan jijzelf.”

Foodvalley

De omgeving van Veenendaal bleek de studenten goed te bevallen. Er werd aangegeven genoeg potentie te zien binnen regio Foodvalley voor een vaste baan. “Er zijn veel prachtige bedrijven in de omgeving, een nieuwe opdracht rondom Veenendaal is zeker een overweging waard!”.

 

Mprise Agriware is onderdeel van Mprise uit Veenendaal en is gespecialiseerd in de ontwikkeling en implementatie van bedrijfssoftware voor de tuinbouw industrie.

Het bedrijf richt zich vooral op kwekerijen en productiebedrijven van sierteelt gewassen, jonge planten en vermeerderaars van uitgangsmateriaal zoals stek en zaad.

Meer weten? Bezoek www.mprise.nl/indigo

Andere succesverhalen