De uitdagingen voor voldoende, duurzaam geproduceerd en vers voedsel zijn groot. De eiwittransitie kan hier een belangrijke rol in spelen: een verschuiving van (minder) dierlijke naar (meer) plantaardige consumptie en productie. Rowin Batterink gelooft in deze transitie en heeft zijn bedrijf, boerderij het Witte Water in Nijkerk, uitgebreid met een tak voor meelwormenkweek. ICT Campus ondersteunt hem met het leggen van waardevolle contacten en helpt om door middel van sensoren en dataverzameling de groeicyclus in beeld te brengen.

De uitdaging
Batterink is in april 2020 gestart met een meelwormentak binnen zijn biologische boerderij het Witte Water. Meelwormen (en andere insecten) worden gezien als een belangrijke alternatieve eiwitbron voor voedsel en veevoer. Met laagwaardige restromen zijn namelijk hoogwaardige producten te creëren op een heel klein stukje grond. De Europese Voedselautoriteit heeft eerder dit jaar de gele meelworm als eerste insect voor menselijke consumptie goedgekeurd.

Ondanks het grote potentieel staat de insectenkweekbranche nog in de kinderschoenen. Dit maakt dat de kennis die Batterink nodig heeft om zijn meelwormen zo efficiënt mogelijk te kweken met behoud van kwaliteit niet voor het oprapen ligt. Een groot deel van zijn kennis verzamelt hij dan ook zelf vanuit zijn eigen productieketen. ICT biedt hierin uitkomst.

Meten is weten
Om de kwaliteit van het product te waarborgen en kennis te vergroten, is het belangrijk om zoveel mogelijk data te verzamelen over het groeiproces van een meelworm. Boerderij het Witte Water gebruikt hiervoor sensoren in de groeicellen, die alles meten wat relevant kan zijn. Deze sensoren verzamelen informatie over de impact van bijvoorbeeld temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 op de groeicyclus van de meelworm. Nu wordt deze data nog gebruikt om achteraf bij te sturen, maar Batterink wil graag toe naar een zelfsturend systeem waarbij de data gebruikt wordt voor het doen van voorspellingen waardoor er tijdig (bij)gestuurd kan worden.

ICT Campus heeft studenten met deze data aan het werk gezet, om meer inzicht te krijgen in de levenscyclus van een meelworm met als doel het optimaliseren van groei en doorlooptijd. De studenten ontdekten dat het voor het vergaren van de juiste informatie en het verkrijgen van een representatief beeld noodzakelijk is de sensor op de goede plek te hangen. Zodra de informatieverzameling op orde is, kan er gestart worden met de volgende stap: het ontwikkelen van een voorspellend model. “De studenten hebben goede voorstellen gedaan over hoe we onze data kwalitatief nog beter kunnen maken. Dit gaat ons zeker helpen in de volgende fase en de doorontwikkeling van onze productieketen” aldus Batterink.

ICT Campus draagt bij aan voedselzekerheid
Met de ondersteuning van deze cross-over dragen we als ICT Campus bij aan de wereldwijde uitdagingen die er liggen op het gebied van voedselzekerheid. De uitdagingen die we als maatschappij hebben zijn complex en vragen een integrale aanpak. Daarbij geloven wij erin dat je technologie in actie kunt zetten voor plant, dier, voedsel en leefomgeving. ICT Campus legt verbindingen en helpt innovatie versnellen.

Vanuit ICT Campus maken wij ons sterk voor de inzet van technologie op het domein van agro, voedsel en milieu en we helpen met de vertaling van vraagstukken en het vinden van partners en oplossingen. Heb jij ook een vraagstuk, wil je graag meer weten over dit verhaal of wil je op een andere wijze betrokken raken, neem dan hier contact met ons op.

Andere succesverhalen