Bij project Snuffelfiets verzamelen fietsers een jaar lang data door een kastje op hun fiets. Een mooi project waarin IT en milieu bij elkaar komen!

Project Snuffelfiets is een initiatief van ICT Campus. Woensdag 30 oktober namen ruim 55 deelnemers hun snuffelkastje in ontvangst. Met het project willen provincie Utrecht, provincie Gelderland en de gemeentes Veenendaal, Scherpenzeel en Renswoude onder andere fijnstofconcentraties op fietsroutes in beeld brengen en meer inzicht krijgen in het gebruik van fietsroutes in de regio. Daarnaast brengen de Snuffelfietsers de luchtkwaliteit op fietsroutes in kaart en vergroten zij de kennis over het gebruik van sensoren op fietsen. De verzamelde gegevens helpen zo bijvoorbeeld bij de verbetering van de fiets-infrastructuur in Veenendaal of bij de ontwikkeling van meer groene fietsroutes.

Wethouder Marco Verloop is enthousiast: “Ik vind het prachtig om te zien dat we als ICT-centrum van de regio ICT inzetten om inzichten te verwerven rondom fijnstof, luchtkwaliteit en fietsroutes. Dit experiment past perfect bij Veenendaal waar we met het ICT Campus-programma focus leggen op het stimuleren van ICT-innovaties binnen Food, Health en Tech. Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar alle informatie die de snuffelfietsers het komende jaar verzamelen.”

Fietsen tot in 2020

De Snuffelfietsers verbinden zich voor één jaar aan het project. Tussentijds zijn er nog twee bijeenkomsten om ervaringen te delen en te zien wat de fietsers tot dat moment hebben opgehaald aan data.

Andere succesverhalen