Binnen ICT Campus werken vele bedrijven samen aan innovaties. Zo ook aangesloten partners Mprise en WUR. Zij werken samen met Anthura en andere sierteeltbedrijven aan de ontwikkeling van de Virtual plant HoloLens.

EU-project

De Virtual plant HoloLens is in aanvraag als casestudie binnen het EU project Internet of Food and Farm 2020 (IoF). Het IoF-project streeft er-naar om het revolutionaire potentieel van Internet of Things toe te passen binnen de Europese levensmiddelen- en landbouwindustrie. Het doel is het creëren van een duurzame keten, waarbij pesticide- en mestgebruik verlaagd kan worden en de efficiëntie verhoogd kan worden door middel van IoT-technologie.

 

Meer lezen? Zie Computable.

Andere succesverhalen